VD Patrik Ekegren

  • Bemaning
  • Kundkontakt

Vice Vd Nathalie Ekegren

  • Löner och fakturor
  • Administration

Om oss

  • Vi är det lilla företaget som sätter allas säkerhet i centrum. 
  • Vi är ett nystartat företag men med många års erfarenhet inom ordningshållning.
  • Inget uppdrag är för litet eller för stort.
  • Vi levererar efter kundens önskemål och alltid av högsta kvalitet

Det här är vi

Nu har vi blivit större och består av två delar båda inom bevakningsbranshen. Den ena där vi tillhanda håller ordningsvakter till restauranger, nattklubbar, idrottsevenemang, festivaler samt andra områden där polisen förordnat ordningsvakter. Den andra delen består av väktare som sköter ronderande bevakning.